TIEDOTE: Taloustoimittajat ry pitää esitystä hallintarekisteristä yleisöjulkisuutta heikentävänä

29.10.2015 Taloustoimittajat pitää esitystä hallintarekisteristä yleisöjulkisuutta heikentävänä.

Taloustoimittajat ry toivoo, että Suomen hallituksen esitys hallintarekisteröinnistä palautetaan huolellisempaan valmisteluun. Yhdistys vastustaa esitystä hallintarekisteröintimahdollisuuden laajentamisesta koskemaan suomalaisia sijoittajia sekä uutta viranomaisrekisteriä, koska Taloustoimittajat ry katsoo, että ehdotetut muutokset heikentäisivät yleisöjulkisuuden tasoa oleellisesti.

Yhdistyksen johtokunta on keskiviikkona 28.10.2015 hyväksynyt lausuntonsa hallituksen esitykseen laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräistä siihen liittyviksi laeiksi.

Lakiluonnoksen perusteella Taloustoimittajat ry katsoo, että Suomeen olisi tulossa nykyistä sekavampi ja yleisöjulkisuutta selvästi heikentävä osakeomistusten julkisuuden järjestelmä. Esitys toisi arviomme mukaan Suomeen kaksi päällekkäistä järjestelmää pörssiyhtiöiden osakasluetteloiden julkisuuden suhteen. Kokonaisuudessaan lopputulos olisi nykymallia heikompi. Yhdistys suhtautuu epäillen myös siirtymäajan käytännön järjestelyihin ja korostaa, että esimerkiksi tietosuojakysymykset tulisi selvittää jo ennen lakiehdotuksen antamista.

Taloustoimittajat ry toivoo, että lakiesitys palautetaan valmisteluun. Kyse on journalistien ja yleisön kannalta merkittävästä käytännöllisestä ja periaatteellisesta asiasta: läpinäkyvyyden säilyttämisestä ja vahvistamisesta Suomessa.

Taloustoimittajat ry:n johtokunta

Lisätietoja: puheenjohtaja Tytti Sulander, 040-5051241

Jaa sivu: