Suomen toimittajayhdistykset: Kriittisen journalismin suitsimisessa suurin häviäjä on suomalainen yleisö

22.12.2016

Tutkivan journalismin yhdistyksellä, Oikeustoimittajat ry:llä, Politiikan toimittajilla ja Taloustoimittajat ry:llä on huoli tutkivan journalismin riippumattomuudesta ja kriittisen journalismin toimintamahdollisuuksista Suomessa.

Jos toimitusten ulkopuolelta tuleva painostus onnistuu kaventamaan kriittisen journalismin tekemistä, suurin häviäjä ovat yleisö ja suomalaiset. Erityisesti tutkivan journalismin tehtävä on kertoa tosiasioita, jotka voivat olla kiusallisia valtaa pitäville. Tämä yhteiskunnan valvontatehtävä on yksi demokratian perusteista.

Euroopan ihmistuomioistuin (EIT) on jatkuvasti muistuttanut median roolista vallan vahtikoirana. Merkittävien tietojen ja mielipiteiden julkaisu ei ole vain median velvollisuus, vaan yleisöllä on oikeus saada tietää niistä.

EIT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan toimittajille ei voi asettaa kohtuutonta näyttötaakkaa. Mitä suurempaa yhteiskunnallista merkitystä tiedoilla on, sitä vähemmän näyttöä medialta vaaditaan tietojen esittämiseen. Tämä ei tarkoita, että toimittajat voisivat laiminlyödä tietojen huolellisen tarkistamisen. Nauttiakseen sananvapausartiklan suojaa toimittajien täytyy toimia hyvässä uskossa ja noudattaa journalismin eettisiä vaatimuksia.

Ulkopuolisen painostuksen kohdistuessa journalismiin toimittajien ja toimitusten esimiesten yhteistyön tärkeys korostuu. Erityisesti toimittajayhdistyksemme vaativat, että media ei luovuttaisi journalistista ohjausta valtaa pitäville eikä luopuisi yhteisestä tekemisestä. Toimitusten sisäinen yhteistyö on journalismille korvaamatonta erityisesti silloin, kun kriittistä työtä kohtaan tulee voimakasta painetta ulkopuolelta.

Helsingissä 21.12.2016

Tutkivan journalismin yhdistys
Oikeustoimittajat ry
Politiikan toimittajat ry
Taloustoimittajat ry

Jaa sivu: