Pörssieettinen suositus

Journalistin ohjeiden mukaan journalisti on ensisijaisesti vastuussa lukijoille, kuuntelijoille ja katsojille. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtainen hyötymisen tarkoitus. Taloustoimittajan käymässä arvopaperikaupassa avoimuus ja läpinäkyvyys ovat perustavina lähtökohtina toimittajan oman työn uskottavuuden takaamiseksi.

Vaikka jo lainsäädäntö kieltää sisäpiiritiedon väärinkäyttämisen, on ammattikunnan maineen ja uskottavuuden takia lisäksi syytä toimia korostetun varovaisesti osakekaupoissa, jotka koskevat yhtiöitä, joista toimittaja tekee juttuja.

Taloustoimittajat ry. suosittaa, että sen jäsenet pidättäytyisivät kokonaan kaupankäynnistä sellaisilla osakkeilla, jota koskevia aiheita he ovat alkaneet käsitellä tai jota koskevia aiheita ovat antaneet käsiteltäviksi. Tässä alkamisajankohtana on hyvä pitää hetkeä, jolloin päätös jutun tekemisestä syntyy. Viimeistään jutun tekemisen voi katsoa alkaneen, kun toimittaja ottaa yhteyttä johonkin juttua varten haastateltavaan tahoon. Tämän jälkeenkään jutun ilmestyttyä toimittajan ei tulisi käydä kyseisen yhtiön osakkeilla kauppaa viikkoon jutun ilmestymisestä.

Mainitun kaltaisella jutulla tarkoitetaan artikkelia, jolla yleisen käsityksen mukaan voi olla vaikutusta ko. yhtiön kurssiin. Päivittäisiä perusuutisia ja pörssin liikkeitä kuvaavia ei-arvottavia juttuja suositus ei pääsääntöisesti koske. Arvopaperikauppaa ei koskaan saa tehdä tilanteessa, jossa kaupan innoittajana on tieto siitä, mitä toimituksen tiedossa olevassa jutussa tullaan julkaisemaan. Erityistä varovaisuutta toimittajan tulee noudattaa myös ostaessaan tai myydessään omaan media-konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeita, vaikka hän ei työstäisikään yhtiöistä parhaillaan juttua.

Taloustoimittajat ry. suosittaa myös, että toimitukset laatisivat ja julkistaisivat omat sääntönsä arvopaperikaupasta omistusten ja sidonnaisuuksien läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Taloustoimittajat ry:n kevätkokous (21.3.2002)

Sisäpiiritiedon määritelmä:

"Sisäpiiritietoa on sellainen yhtiön arvopaperia koskeva tieto, jota ei ole julkistettu tai jota ei ole muutoin ollut markkinoilla saatavissa, ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon."
(Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja TT:n sisäpiiriohje)

Esimerkkejä erilaisista käytännöistä:

Toimittajat voivat esimerkiksi ilmoittaa tekemänsä kaupan jollekin kolmannelle taholle (esimies/yhtiön lakimies tms.) Toinen hyvä läpinäkyvyyttä korostava tapa on se, että toimittajan kirjoittaessa yhtiöstä, jonka osakkeita hän omistaa, omistuksesta mainitaan jutun lopussa. (Jutuissa mainituista osakkeista XX omistaa ZZ:aa). Tai sitten vain pitkäaikaiset sijoitukset voidaan sallia.

Jaa sivu: