Syyskokouksessa kunniavieraana ministeri Tuppurainen

28.11.2022 Yhdistykselle valittiin uusi johtokunta. Puheenjohtajana jatkaa Kauppalehden Jukka Lehtinen.

Syyskokous pidettiin tänä vuonna Scandin Park -hotellissa Helsingissä. Paikalla oli 21
yhdistyksen jäsentä.


Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jukka Lehtinen Alma-mediasta. Vanhasta johtokunnasta
vaihtovuorossa olivat Eeva Eronen Alma-mediasta, Maija Tamminen Alma-mediasta ja
Anna Karismo Yleltä. Heidän tilalleen johtokuntaan valittiin Anna-Elina Perttula Alma-
mediasta, Alexandra Huhta Alma-Mediasta ja Virpi Hukkanen Yleltä.


Vanhoina jäseninä jatkavat Lehtisen lisäksi Mikko Huotari Demokraatista, Torsten
Fagerholm
Hufvudstadsbladetista ja Veera Luoma-aho Helsingin Sanomista.


Juhlapuhujaksi saapui Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Hän kertoi
meille Chatham House -periaatteella (=puhujaa ei saa siteerata, mutta hänen kertomiaan
tietoja saa käyttää lähdesuojan säilyttäen) ajankohtaista asiaa vastuualueiltaan. Keskustelu
oli erittäin vilkasta, ja sitä olisi hyvin voitu jatkaa pidempäänkin kuin tunnin ja vartin verran!

 

Syyskokouksen esityslista:

Taloustoimittajat ry, syyskokous
Hotelli Scandic Park
10.11.2022

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Lehtinen
2. Järjestäytyminen
2.1. Päätösehdotus: Valittaneen kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- kolme ääntenlaskijaa
2.2. Päätös
3. Päätösvaltaisuus
3.1. Esittely: Yhdistyksen sääntöjen 10. pykälän mukaan johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen
kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä
sähköposteilla sekä yhdistyksen kotisivuilla julkaistulla kutsulla.
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty jäsenille 4.11.2021.
3.2. Esitys: Todettaneen kokous päätösvaltaiseksi.
3.3. Päätös
4. Osanottajien toteaminen
5. Läsnäolo-oikeuden myöntäminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Ilmoitusasiat
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
8.1. Esittely: Puheenjohtaja Jukka Lehtinen
8.2. Keskustelu
8.3. Päätösehdotus: Hyväksyttäneen vuoden 2023 toimintasuunnitelma
9. Talousarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun vahvistaminen
9.1. Esittely: Rahastonhoitaja Ninni Myllyoja esittelee
9.2. Keskustelu
9.3. Päätösesitys: Hyväksyttäneen vuoden 2023 talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu
9.4. Päätös
10. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta
11.1. Esittely: Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
Nykyisistä jäsenistä Eeva Eronen, Anna Karismo ja Maija Tamminen ovat ilmoittaneet jäävänsä pois johtokunnasta.
11.2. Keskustelu
11.3. Päätös
11. Tilintarkastajan valinta
12. Hallitus ehdottaa tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Lauri Melartin.
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

Jaa sivu: