Kevätkokouksen esityslista

29.03.2017

Taloustoimittajat ry            ESITYSLISTA
19.4.2017

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

1.    KOKOUKSEN AVAUS
•    Puheenjohtaja Kirsi Turkki

2.    JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1.    Päätösehdotus: Valittaneen kokoukselle
-    puheenjohtaja
-    sihteeri
-    kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
-    kolme ääntenlaskijaa
2.2.    Päätös

3.    PÄÄTÖSVALTAISUUS
3.1.    Esittely: Yhdistyksen sääntöjen 10 pykälän mukaan johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä sähköposteilla sekä yhdistyksen kotisivuilla internetissä julkaistulla kutsulla.
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty jäsenille 29.3.2017.
3.2.    Päätösehdotus: Kutsu on ollut sääntöjen mukainen. Kokous todettaneen päätösvaltaiseksi.
3.3.    Päätös:

4.    OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

5.    LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

6.    TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

7.    ILMOITUSASIAT

8.    TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
8.1.    Esittely: taloudenhoitaja Ninni Myllyoja
8.2.    Keskustelu
8.3.    Päätösehdotus: Päätettäneen 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja myönnettäneen vastuuvapaus johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
8.4.    Päätös:


9.    TOIMINTAKERTOMUS
9.1.    Esittely: Puheenjohtaja Kirsi Turkki
9.2.    Keskustelu
9.3.    Päätösehdotus: Päätettäneen hyväksyä yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2016.
9.4.    Päätös:

10.    MUUT ASIAT

11.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN